signature

Vital Body & Soul går framåt…

Vitals historia…

Ett företags historia börjar alltid som ett frö hos dess skapare, ett frö som gror och utvecklas till en idé och en vision. För Bo Hofgren var det en jakt på kunskap om sin egen hälsa och ohälsa blev hans drivkraft.

I början av 1983, drabbades han av inflammationer i lederna som spred sig till led efter led. Tack vare hans beslutsamhet att bekämpa ohälsan och genuina vision om en friskare kropp föddes Vital Body & Soul, och vi gör allt vi kan för efterleva Bo Hofgrens vision om friskare värld and hans värderingar; respekt, kärlek, sanning och tacksamhet.

Vår vision, intention och värderingar…

”Vår vision är att hjälpa människor skapar en friskare och mer kärleksfull värld genom att hjälpa människor ta kontroll över sina liv och leva medvetet i hälsa och balans, både till kropp och själ”.

”Vår intention är att tillhandahålla de bästa möjliga produkterna och kosttillskott inom ovanstående område. Samt det är väldigt viktigt att dessa tillskott är så rena som möjligt, ekologiskt odlade, minimalt bearbetade, utan onödiga tillsatser och vara så nära sin naturliga form som möjligt”.

”Vi strävar efter att kunna leva som vi lär. För vi tror att man måste börja i sig själv. Eftersom man inte kan ge bort något som man inte har”.

Vår motto är: ”Great things are done by a series of small things brought together.” – Vincent Van Gogh

Följ gäna vårt Vital Gives Back project…

Med förhoppning om bättre hälsa och välmående!