forza vitale

Forza Vitale spagyriska och ekologiskt odlade téer

Spagyriska örter omfattar användandet av alkemisk filosofi i beredning av örttékoncentrat.forza vitale

Spagyria (spagyric) är ett grekiskt ord från två rötter: spao, vilket betyder “att extrahera/separera/öppna”, och ageiro, vilket betyder “att återkombinera/samla ihop”.

Spagyrisk medicin är ett naturligt helande system som har sitt ursprung i 1600-talets Schweiz, och som har uppdaterats med moderna fytoterapeutiska produktionsmetoder och säkerhetsstandarder.

De gamla alkemistiska örtläkarna skapade och använde bland annat ett slutet glasvassystem för att låta en lösning i den lägre vasen dunsta och vid kontakten med den övre kalla vasen låta lösningen kondenseras och återföras till tinkturen.

Detta vassystem kallades “tvillingar”.

Ett riktigt spagyriskt medel måste ha:

  • ett extraktionsratio om minst 1:5, vilket innebär att för varje del av plantan använder vi bara fem delar lösning. Den lösning som används är i huvudsak alkemisk alkohol, en förcirkulerad alkohol som stiger till 96.8°.
  • circulerats och återförts. Forza Vitale har utvecklat en cirkulator som har återskapat ovanstående “tvillingarbete”: cirkulatorn värms i botten med max 32° C varmt vatten, och har i toppen kallt vatten, min 2° C. I vakuum börjar sedan lösningmedlet (vatten/tinktur)dunsta och återkondenseras i den övre delen av cirkulatorn och “regna” ned på plantlösningen. Denna cirkulation pågår i två veckor och hela vätskan återcirkulerar mer än hundra gånger.
  • närvaro av växtsalter. Spagyriska medel innehåller också oligoelement av plantan (som mäts med atomabsorbtion-spektroskopi).

Det som återstår av plantan efter extraheringen bränns och från askan extraherar vi växtsalterna.

Dessa växtsalter adderas till tink turen och ett helt medel har skapats.

Spagyriska medel har dubbla innehållet av aktiva principer jämfört med en normal modertinktur.

Spagyriska medel arbetar dels som fytoterapeutiska produkter i och med de höga nivåerna av aktiva principer, dels som homeopatiska medel på en energimässig nivå.

Allt med syftet att hela kropp, själ och ande i holistisk samverkan.