Regulat och kaskadfermentation

Under tusentals år har folkslag runt vår planet vetat att fermentering av vissa livsmedel höjer upptag och absorption av rå mat samt ger hälsofördelar.Livsmedel som yoghurt (mjölk), surkål och kimchi (kål), oliver, sojasås och miso (soja) kan idag avnjutas av människor över hela världen.Många av dessa livsmedel innehåller enzymer du inte hittar i livsmedlets råa form.Dr Neidermaier Pharma har tagit fermentation till 2000-talet.

Levande kaskadfermentation är en unik patenterad metod för att på ett naturligt sätt skapa biologiskt aktiva element som liknar de som ingår i kroppens egna naturliga kaskadfermentation.

Färska ekologiska frukter, nötter och grönsaker i en noggrant utvald kombination aktiveras i en livsförstärkande dextroroterande mjölksyramiljö.

Sedan transformeras och filtreras dessa genom vår patenterade fermenteringsprocess.

Slutresultatet är ett balanserat och komplett vätskekoncentrat med värdefulla näringsämnen och ingredienser inklusive kortkedjade peptider och individuella aminosyror.

Koncentratet är fullt av livskraft, absorberas lätt och kroppen kan börja använda dess näring omedelbart.

Läs mer om våra Regulatprodukter. OBS. NY förbättrad formula!

Kaskadfermentation

Genom en högst känslig fermenteringsmetod har det blivit möjligt att   koncentrera de livgivande enzymerna från mat och göra dem   lättillgängliga samt att ladda den med oscillerande energi –   enzymfragmenten  kan då fungera som kroppens egna enzymer inom några   sekunder.

Variationen av  enzymer görs tillgänglig genom att enzymerna separeras i sina aktiva delar.

Detta  gör dels enzymernas storlek (peptidkedjor) så små att de kan   absorberas genom  slemhinnorna och till och med genom huden, dels att   enzymerna och dess minsta  beståndsdelar kan reproduceras.

Enzymerna laddas med ”livsenergi” och kan därigenom fungera som kroppens egna enzymer inom ett fåtal sekunder.

Vår mat förlorar stadigt viktiga mängder av vitala enzymer och fytokemikalier på grund av försämrade odlingsmetoder, industriell bearbetning av livsmedel, syntetiska och andra tillsatser samt livsmedelskonservering.

Stress, brist på motion, förgiftad miljö och proteinrik föda kan leda till näringsbrister. Dessutom avtar kroppens egen enzymproduktion med åldern.

Detta ökar behovet av basnäringsämnen och vitala substanser.

Enzymer

Varje enzym i kroppen har en specifik roll. Det är till exempel inte möjligt att avgifta levern utan specifika leverenzymer.

Sömncykeln är beroende av enzymer.

Vårt immunförsvar och vår metabolism, hormonreglering och vätskebalans är beroende på rätt enzymsammansättning.

Till och med kroppens förmåga att bryta ned läkemedel på rätt sätt kräver sina enzymer.

Om en cell skiftar från cellandning till fermentation degenereras den.

Men om det finns tillräckligt med enzymer och cellmetabolismen fungerar, kan inte cellandningen skifta till fermentation.

Vårt enzymsystem arbetar i ett intervävliknande mönster, likt väven i en stickad tröja: varje loop är en oberoende del av helheten. Om en loop öppnas och tappas kan Regulat omedelbart tillföra en ny loop och ersätta den gamla, skadade.

Enzymbrist

När globalt odlad mat skördas är den ofta omogen. Den steriliseras, värms upp, konserveras, lagras och kanske till och med strålas.

Det gör att födan tappar sitt naturliga enzyminnehåll, om den ens haft något.

Dessutom används ofta konstgjorda gödnings- och bekämpningsmedel, som direkt och indirekt skapar obalans i det naturliga och finkänsliga ekosystem som finns i odlingsjord och växande gröda.

Stress, halv- och helfabrikat och litet eller inget intag av hel ursprunglig föda skapar enzymbrist i kroppen.

Vårt enzymsystem och sjukdomar

Kroppen består av drygt 70 miljarder celler, och vår kropp utför över 200 millioner kemiska processer dagligen. Varje process guidas och regleras av ett speciellt enzym.

Kroppens enzymer arbetar i en aktiv process. Om bara ett enzym aktiveras så är en hel kaskad av enzymer förberedda för handling.

Sjukdom är en störning av denna harmoniska enzymreglering. De första symtomen på låg enzymnivå är trötthet, koncentrationssvårigheter, infektionsmottaglighet, hudproblem, matsmältningsbesvär mm.

Detta kan slutligen leda till allvarligare sjukdomar senare i livet.

Varför just Regulat?

Regulat kompletterar med stor variation kroppens egna intervävda enzymsystem. Försvarskomponenter mångfaldigas och ett försvagat immunsystem kan stärkas.

Regulat ökar den biokemiska kommunikationen i kroppens enzym- och hormonsystem, samt aktiverar neurotransmittorer.

Regulat är försmält till mikropartiklar som tas upp direkt via munnens slemhinna.

Regulat kan återintegrera saknade delar i kroppens enzymsystem vilket kompenserar för brister, stärker tarmslemhinnan, eliminerar gifter och stärker kroppens skydd.

Vanliga enzympreparat har vanligtvis begränsad effekt då de bara innehåller ett fåtal enzymer (kroppen behöver 10 000-tals enzymer dagligen).

Vanliga kemiskt producerade vitamin- och mineralpreparat är svåra att ta upp då de saknar ”livsenergi”.

Metaboliska obalanser, överförsurning och inlagringar i leder och vävnader kan kopplas samman med enzymbrister.

Även utvändig användning av Regulat har en fantastisk effekt enligt principen: Kroppen kan bara läka sig själv!

I och med Regulat kan man multiplicera och koncentrera enzymer från kravodlade grönsaker, frukter och nötter.

Denna enzymdryck återstället organismen dess balans.

I korthet:

 • Tas upp lätt via magen eller slemhinnor i munnen och matsmältningskanalen
 • Koncentrerad form av ”upplåsta” enzymer, proteiner, kolhydrater och fetter som kroppen kan använda omedelbart
 • Hel och förfinad på samma gång: naturens intelligens – i balans
 • Komplett och full av liv.

Läs mer om våra Regulatprodukter. OBS. NY förbättrad formula!

Hälsoeffekter av Regulat

Tarmflora och matsmältning:

 • Exempel 1: Placera frukt och grönsaksskivor i en skål och låt stå på en varm, mörk, fuktig plats i 3 dagar.
  Resultat: Allting börjar ruttna och lukta illa. Samma tillstånd återfinns i tarmarna när den innehåller av felaktiga bakterier (detta händer ganska ofta).
 • Exempel 2: Placera samma frukt och grönsaksskivor i skålen och spraya med Rech -Regulat. Resultat: Ingen förruttnelse, ingen dålig lukt, utan en ren nedbrytning av maten. Regulat åstadkommer en sund tarmflora och en naturlig ostörd matsmältning (detta ensamt åstadkommer att många läkande processer startas).

Avlägsnar gifter:

 • Regulat möjliggör gifter att avlägsnas från kroppen genom att vävnaderna och cellerna återställer sin syra-bas balans. På mindre än 3 månader kan Rechts-Regulat avlägsna syrorna från hela kroppen, från topp till tå. Inte genom att tillfälligt buffra syrorna utan genom att återställa Redox-potentialet mellan cellerna och vävnaden.

Löser upp blockeringar och stockningar:

 • Blockeringar hos olika kroppsfunktioner leder alltid till försämrat hälsotillstånd.
 • Stärker immunförsvaret och har en reglerande effekt på hormonerna.

Ökar metabolismen:

 • Genom att spraya Regulat blandat med rent vatten i näsan minskar aptiten. Regulat ger energi till dina celler och återställer gradvis deras ursprungliga energinivå…
Ovanstående text är ett utdrag av en artikel i Nature & Healing samt Expert information from Dr. Niedermaier Pharma Vitaljournal 2007/2008.

Klinisk undersökning av Regulat

I en dubbelblindstudie av 48 friska män mellan 20-48 år intog hälften Regulat och hälften en placebo (vinäger i detta fall) i 4 veckor.

De män som intog Regulat uppvisade en förbättring både vad gäller immunförsvaret, en kraftig antioxidativ och antiinflammatorisk effekt (Institut för medicinsk diagnos, Berlin).

Den mänskliga levern är huvudorganet för att avgifta sa kallade xenobiotics.

Xenobiotic är en kemikalie som man finner i organismen men som inte ska finnas där normalt.

Det huvudsakliga avlägsnandet sker genom njurarna (genom urinen). Levern gör xenibiotics vattenlösligt genom den sk oxidationen i fas 1 och konjugation i fas 2.

För fas 2 använder levern oftast glutathion (GSH).

Som vi kan se från den mänskliga studien av preparatet Regulat så ökar det intracellulära GSH hos de som intog Regulat.

Levercellerna har därmed mer GSH till avgiftningen. Utöver det så stimulerar det höga innehållet av fenolsyra i Regulat fas 2 reaktioner i levern som resulterar i en ökad avgiftning.

En ökad oxidativ stress medför att en ökad mängd syror bildas av ämnesomsättningen (pH:t sänks).

Regulats kraftiga antioxidativa egenskaper gör att mindre syror ansamlas och obalansen förebyggs.

Läs mer om våra Regulatprodukter: