grönsaker

Synbiotic Foodgrown matbaserad näring

Synbiotic-Foodgrown näring Syntetisk näring
 • Ingen matsmältning krävs
 • Har 20–238 gånger starkare antioxidant verkan än syntetiska vitaminer
 • Tömmer inte levern på andra näringsämnen
 • Tillgänglig för kroppens celler efter några få sekunder.
 • Kräver matsmältning
 • Svag antioxidant verkan
 • Tömmer ut kroppens lager av proteiner och näringsämnen
 • Tillgänglig för kroppens celler efter upp till fyra timmar.

Vad stressen ställer till med

Kronisk okompenserad stress är giftig för kroppen och förödande för cellerna. Vid hyperupphetsade tillstånd av stress slutar matsmältningen att fungera.

När vi slutar bryta ned maten börjar istället cellerna att brytas ned för att producera glukos som energi för musklerna.

Dessutom påverkas nivåerna av nukleinsyror, genernas byggstenar, kraftigt. Till följd av allt detta ökar muskelspänning, mjölksyran koncentreras och hormoner byggs upp.

Detta beroendeframkallande och hyperupphetsade neurologiska tillstånd gör våra känsliga celler mer mottagliga för miljögifter.

För att motverka detta tillstånd blir vi beroende av mental och kemisk stimulering, och många tar till socker, raffinerade kolhydrater och kemiska ämnen för smärtlindring och avslappning.

Det alltmer upptrappade livstempot för oss in i en cykel som reducerar näringsämnen i kroppen ungefär 30 gånger snabbare än vi kan ta upp dem.

Många näringsämnen är antioxidanta och när dessa ämnen brister i cellerna riskerar vi att attackeras av miljögifter som leder till försämrad hälsa. Cellerna får för lite näring och riskerar att dö.

Syntetiska vitaminer

Nobelpristagaren dr Albert Szent-Georgi, som upptäckte C-vitaminet, fann att skörbjugg inte kunde botas med syntetiskt C-vitamin men med C-vitamin via maten.

Han drog slutsatsen att cellens användning av vitaminet kräver en matmatrix av naturliga kofaktorer.

Ända sedan 1940-talet har dessutom olika studier och rapporter visat att under vissa omständigheter kan syntetiskt A-vitamin, betakaroten, C-vitamin (syntetisk askorbinsyra) och E-vitamin (alfatokoferol) i högre doser bland annat orsaka uppkomsten av fria radikaler och vara direkt skadligt för hälsan.

Enskilda syntetiska antioxidanter skyddar inte mot vår giftiga miljö. Till exempel har det visat sig att lykopen från tomat fungerar, medan isolerat lykopen inte fungerar.

Dessutom finns det indikationer på att ojonade, oorganiska och ickekovalenta mineraler kan vara giftiga och farliga för hälsan.

grönsaker

Synbiotic-Foodgrown matbaserad näring

Mat består av extremt komplexa och sammansatta blandningar av bioaktiva ämnen som arbetar tillsammans för att förebygga hälsa.

Många studier visar att ren naturlig mat är positiv för hälsan.

Pre- och synbiotiska näringsämnen från frukt, grönsaker, proteiner, fetter och andra källor i olika naturliga former höjer livskvaliteten och förbättrar motståndskraften.

Dessa skyddar kroppen och stärker och regenererar en stressad tarmslemhinna.

Mer än 70 procent av kroppens immunförsvar är lokaliserat till tarmen.

Det är stor skillnad på dagens diet och den paleolitiska mat som våra förfäder åt. De åt bland annat fem gånger mer fibrer från över 500 växter, medan vi idag äter mindre än 50 olika växter som sällan är råa eller fermenterade, utan istället konserverade, torkade och kokta.

För dagens människa har det reducerat intaget av fermenterade synbiotiska näringsämnen och antioxidanter dramatiskt.

Genom att använda naturens recept på vitaminer, mineral, antioxidanter, enzymer och andra vitala ämnen kan vi få förnyad styrka och motståndskraft mot stress.

Genom att återinföra levande synbiotiska näringsämnen är du bättre rustad att möta de utmaningar dagens stressade samhälle medför.

När negativa livsstilsfaktorer som rökning, alkohol, droger, känslomässig och fysisk stress läggs till miljömässig stress åldras och degenereras kroppen snabbt.

Nukleinsyrarika synbiotiska näringsämnen är en primär komponent för att skydda mot kollektiv stress och kan till och med rädda livet.

En sammanfattning av studier och rapporter som ger belägg för att synbiotisk näring är det bästa alternativet:

 • Hel föda är den bästa källan till näring, inte syntetiska fragmenterade näringsämnen som ofta hittas i multivitaminer.
 • 12-18 gånger mer C-vitamin uppmättes i blodet 12
  timmar efter intag efter att ha tagit Synbiotic-Foodgrown
  C-vitamin jämfört med syntetiskt C-vitamin eller askorbinsyra.
 • Synbiotic-Foodgrown kalcium tas upp 300 procent bättre än oorganiskt eller isolerat kalcium.
 • Koenzym Q10 i matbaserad form är 20,8 procent mer effektiv än syntetisk motsvarighet.
 • Synbiotic-Foodgrown selen i form av selenprotein har 238 procent starkare antioxidant verkan än isolerade former av oorganiskt selen.
 • Synbiotic-Foodgrown krompeptid-matrix har upp till 258 procent större biologisk aktivitet än syntetiskt krom.
 • Synbiotic-Foodgrown zink tas upp 75 procent bättre än zinksulfat och 58 % bättre än zinkglukonat. Studier och rapporter från New Jersey College of Medicine, Scranton University, Hospital Medical Center, UCLA, JAMA och A Royal Society of Chemistry.
 • Fem oberoende forskare från FDA (amerikanska mots varigheten till Läkemedelsverket) har bidragit till påståendet att matbaserad näring tas upp och omsätts bättre än den syntetiska motsvarigheten.
 • Rita Ellithrope, MD, har dokumenterat att matbaserade tillskott har 239,7 procent starkare antioxidant verkan än isolerade näringsämnen/antioxidanter.

Tillverkningssätt

Levande synbiotisk näring framställs via en svamp- och mögelfri fermentationsprocess som tillåter att patenterade bärarproteiner kopplas till näringsämnena via naturens visdom för snabbt upptag och för att näringen ska kunna nå fram till och tränga in i cellen snabbt.

Tillverkningensprocessen, som även inbegriper probiotika och prebiotika, reducerar molekylvikten på näringen från 60 000 dalton ned till 340 dalton, vilket gör den lättare att absorbera.

Processen liknar den som sker vid yoghurt, miso, kefir eller vin.

Levande Synbiotic-Foodgrown näringsmatrix har överlägsen potens och bioaktivitet.

Den unika kulturfermenteringen genererar stora mängder naturliga näringsämnen och avgiftande komponenter.

Det hjälper oss att ta hand om våra stressade kroppar.