Ge syre till dina celler

Vår kropp består av celler som bygger upp vår kropp och våra vävnader, inklusive muskler, ben och organ.

För att cellens ämnesomsättning ska fungera måste det finnas syre — syre är kroppens viktigaste ämne och behövs framförallt i energiproduktionen i mitokondrierna, kroppens små energifabriker.

Utan syre får kroppen inte energi till några funktioner.

Syre förbränner också avfallsprodukter och gifter i cellen så de kan transporteras ut ur cellen.

Det gäller speciellt celler i levern där mediciner, kemikalier och många andra gifter ska omsättas och omvandlas för att kunna oskadliggöras och transporteras ut ur kroppen.

Därför är det extra  viktigt med en mycket god syretillgång i detta system.

God tillgång på syre i cellerna ger också förmåga till regeneration.

Syre dödar skadliga mikroorganismer

Lika viktigt som syret är för våra celler lika dödligt är det för många mikroorganismer som inte tål syre.

Syremolekyler saknar elektroner i varje molekyls yttersta elektronskal, och har förmågan att dra till sig elektroner från molekyler i omgivningen som är villiga att lämna dem ifrån sig.

Alla levande celler och organismer har en elektrisk laddning.

Detta oavsett om de är aeroba (lever syrerikt) eller anaeroba (lever syrefattigt).

I det här skedet kan inte anaeroba mikroorganismer skydda sig från att syret tar deras elektroner vilket dödar dem omedelbart.

Detta till skillnad från goda anaeroba bakterier, vilka inte lämnar ifrån sig sina elektroner.

Främmande mikroorganismer har mycket svårt att överleva i en syrerik kropp.

Syret dödar endast de skadliga organismerna till skillnad från antibiotika och andra mediciner som dödar alla bakterier i kroppen.

Syret gör att endast de goda bakterierna överlever.

Många forskare är överens om att syrebrist bryter ner immunförsvaret och att dåligt syresatta celler är den underliggande orsaken till många degenerativa sjukdomar.

Syret är potentiellt också mycket giftigt för cellerna men skyddas mot detta av enzymer.

Vårt syrebehov

Ju sämre vår miljö blir av föroreningar desto större blir vårt behov av näring och syre.

Får cellen inget syre dör den omgående.

När kroppens celler får syrebrist kompenserar den detta först genom att jäsa glukos istället för att förbränna det med syre.

Syrebrist gör också att det bildas fler fria radikaler vilket bidrar till många sjukdomar, samt rubbar vår mineralbalans, inklusive den viktiga cellulära balansen mellan natrium och kalium.

När mineralbalansen rubbas på grund av syrebrist, energibrist och defekter i cellmembranen kan också den elektriska överföringen av energi från hjärnan till musklerna försämras.

Syrebrist leder till energibrist och sämre funktion i cellerna i hela kroppen samt en fermentering (jäsning) i cellerna.

Detta bildar mjölksyra som ger en försurning inne i cellerna.

Följden blir smärta, inflammation och sjukdom i kroppen.

Brist på motion, rätt näring, rent vatten och syre tillsammans med miljögifter och andra toxiner skapar syrebrist i cellerna.