tungmetaller

Tungmetaller, hälsa och åldrande

tungmetaller

Boken som på ett enkelt och klargörande sätt beskriver ett allt växande hot mot vår hälsa.

Vad är orsaken till människors försämrade hälsa? Enligt Dr John Hickenson, chef för cancerforskningen inom WHO 1976, berodde då 90 procent av de kroniska sjukdomarna på miljögifter. Sedan dess har hälsovådliga utsläpp ökat ytterligare.

Hur får vi i oss dessa gifter? Genom maten vi äter, luften vi andas och vattnet vi dricker.

Är det så konstigt att de människor som lever längst bor på de platser som har renast miljö?

Boken förklarar i detalj varför vi blir sjuka av dessa miljögifter som oftast härrör från tungmetaller.

Innehåll
62 sidor