Vital Energichip

Vital Energichip för Din mobiltelefon.

Ett måste för Dig som mobiltelefonanvändare, till ett fördelaktigt pris!

En forskningsrapport från november 2010 påvisar den kompenserande effekten som Vital Energichip har på magnetiska fält från mobiltelefoner.

Resultat: Resultaten bygger på ett representativt antal tester, och bekräftar att Vital Energy Cell Chip kompenserar på ett tillfredställande sätt magnetfält från mobiltelefoner.

Kompensations-potentialen uppgår till 100 % i händelse av störningar upp till 0,4 microteslas.

Mag. Dr.rer.nat. Walter Medinger
Scientific Director of IIREC, International Institute of EMC Research
Electromagnetic Compatibility on biophysical basis