insight

Insight Audio CD och Focus 2-CD

CD-set för personligt välbefinnande

Insight Audio CD och Focus 2-CD

insightInsight Audio CD är ett utmärkt redskap för att dramatiskt reducera din stressnivå.

Stress ligger bakom många sjukdomar. Samtidigt maximerar den din medvetenhet och potential för personlig växt och utveckling.

focusFocus 2-CD set är ett ovanligt bra redskap för att hjälpa dig förbättra dina koncentrationsnivåer och din klarhet, och förbättrar ditt minne, din kreativitet och din förmåga att lösa problem.

Från det att du börjar lyssna kommer din hjärna att börja bearbeta och omorganisera sig själv för högre tänkande och förbättrade medvetandenivåer.

Den här tekniken kan också hjälpa dig:

  • Förbättra energinivåer och motivation
  • Förbättra sömnen
  • Nå väldigt djup meditation och djupare självinsikt
  • Stödja och förbättra långsiktig mental och känslomässig växt och utveckling.

insight2Genom att lyssna på Insight CD och Focus 2-Disc Set kan du bokstavligt träna din hjärna till att fungera med högre synkronicitet och öppna upp för ett flöde av positiva effekter.

När höger och vänster hjärnhalva börjar arbeta i samstämmighet med varandra blir den elektriska aktiviteten och energimönstren i din hjärna mer utspridd över hela hjärnan istället för i vissa enskilda delar.

Forskning visar att hjärnan har den här typen av hjärnsynkronisering vid intensiv kreativitet, klarhet och inspiration.

OBS! Lyssna inte på Insight Program CD om du har en historia av epilepsi. Lyssna aldrig på Insight CD när du kör bil eller sköter någon maskin.

Focus CD använder binaural ljudteknik. Rådfråga din läkare om du har en historia av epilepsi innan du använder CD-seten.

Några utlåtanden:

Jag har haft bröstcancer tre gånger och har fått lindring i tretton månader. Min läkare är mycket överraskad. Under min senaste kemoterapibehandling började jag använda Insight to Meditate dagligen och noterade omedelbart en positiv effekt på min hälsa. Tack dr Mercola.

Val Clemente, Santa Clarita, CA
Jag är 62 år och lär mig dataprogrammering för första gången. Tack vare Insight CD sover jag nu mycket bättre. Ibland tycker jag det är mycket svårt att koncentrera mig, men nu använder jag Focus CD-skivorna och de fungerar mycket bra!
Jag finner att Focus CD tar bort yttre störningar, och den lindrande effekten de har på mig gör nästan inlärning till ett rent nöje.

Michael Scott, Ottawa, Ontario, Canada.