laktobakteria

Magens och tarmens funktion är avgörande för din hälsa

laktobakteriaMatsmältning, absorption av näringsämnen och utsöndring av slaggprodukter är livsnödvändiga mekanismer och funktioner i vår kropp.

Stress, förändring av matvanor och miljöombyte kan leda till problem som trög mage, förstoppning och problem med att smälta vissa livsmedel.

Det leder ofta till hälsoproblem på lång sikt.

Många av kroppens slaggprodukter samlas i tarmen som direkt kan stressa och påverka tarmslemhinnan negativt.

Om bakterieangrepp och förruttnelseprocesser uppstår bildas nya gifter som lätt kan tränga in i kroppen och tas upp i vårt blod- och lymfsystem.

Ta därför väl hand om din mage och tarm.

Läs mer om våra produkter:

sporttjej