Radiation FREE Airtube Headset

blue-badge-tubez-wiredRadiation free Airtube headset använder ihåliga luftrör att överföra ljudet från din mobiltelefon med hjälp av ”ljudvågor”. Tillverkaren hävdar att den minskar elektromagnetiska fält (EMF) som når huvudet med upp till 98 procent.

En hel del vetenskapliga studier mellan sambandet av mobiltelefonanvändning och ökad risk för cancer publicerades i olika vetenskapliga tidskrifter. Ett mycket diskuterat ämne bland många kända aktörer, som alltid är oeniga, den ena sidan säger att det har en stor påverkan och den andra tycker att det är nonsens…

Men även världshälsoorganisationen (WHO) som i tidigare studier inte fastställt samband mellan mobiltelefonanvändning och förhöjd cancerrisk, gör nu en viss kursändring.

En arbetsgrupp bestående av 31 forskare från 14 länder klassar elektromagnetiska fält från mobiltelefoner som en möjlig riskfaktor för en viss typ av cancertumör i hjärnan som heter gliomas.

Forskargruppen säger att intensiv användning av mobiler utan hands-free kanske kan innebära en förhöjd risk för cancer i hjärnan. Men forskarna understryker samtidigt att ytterligare forskning krävs för att klarlägga eventuella samband.

Enligt forskningsledaren, amerikanen Jonathan Samet i ett pressmeddelande att det kan finnas en viss risk och därför behöver vi hålla fortsatt noggrann koll på samband mellan mobiltelefoner och förhöjd cancerrisk. Eftersom fem miljarder människor använder mobiltelefoner och användandet kryper ner i åldrarna är det viktigt att fortsätta studera långtidseffekter för personer som använder mobiltelefonen mycket, anser forskaren Jonathan Samet.

Dr Christopher P. Wild, IARC Director (International Agency Research on Cancer) tycker också det är bra om mobilanvändare vidtar ”pragmatiska åtgärder” för att minska sin exponering av elektromagnetiska fält från mobiler genom att exempelvis använda hands-free och sms:a istället för att ringa.

Jag får alltid frågan om att jag tror du på produkten eller funkar den verkligen (d v s hörlurar och mobilchip som vi säljer). Mitt svar är att om det inte funkar så det inte kan bli eller göra mer skada. Jag tycker personligen att man alltid ska skaffa sig kunskap om ämnet och utifrån kunskapen som man har skaffat sig, då kan man bilda sin egen uppfattning om detta med hjälp av sunt förnuft. Det är upp till var och en…

Min gamla mormor sade att ”man kan inte skydda sig, när man redan är träffad”, väldigt klok sagt tycker jag.

Källa: The Guardian