SAN Ferment Human Specific Probiotics

De särskilda mänskliga bakteriefermenten (stammar) är ciliater av mänskligt ursprung och har dess unika egenskapen, att klara sig bättre i tarmen och fäster sig fast i tarmväggen (cellvägg) till skillnad från vissa stammar av animaliskt ursprung.

SAN FERMENT_FLATTENDe har unika egenskaper att bevara och återställa tarmfloran, neutraliserar de bakterier som orsakar magproblem, förbättra tandhälsa genom att eliminera bakterierna som är ansvariga för karies, liksom att hämma tillväxten av andra patogena organismer och minska pH i tarmarna.

SAN FERMENT Produkter:

SAN FERMENT 30 eller 60 kasplar (jag kallar den som Daily)
SAN FERMENT SLIM
SAN FERMENT IMMUNE
SAN FERMENT BOULARDII (Saccharomyces)