Odenatuerat vassleprotein

Vassle

Vassle är ett av två proteiner som finns i mjölk och är ett flytande komplex av ett brett spektra av proteiner.

Vassle är ursprungligt och komplett protein som kan regenerera kroppen och bidra till att behålla kroppens skydd mot sjukdomar.

Hela vår metaboliska process är beroende av intaget av komplett protein.

Cystein

Den viktigaste aminosyran är kovalentbundet cystein vilken är en nödvändig förelöpare för produktionen av antioxidanten glutation.

Cystein förstörs vid uppvärmning eller annan process, och omvandlas då till cystin.

Cystein är den nyttiga odenatuerade aminosyran som finns i rå, färsk mjölk (och RenewPro), och cystin den denatuerade formen som bland annat förekommer i ost.

Cystein brister ofta i den moderna kosten. Därför begränsas också glutationproduktionen.

Dessutom kan den syntetiserade fria aminosyraformen L-cystein och N-acetylcystein ha en motsatt effekt vid kosttillskottsdoser hos känsliga individer eller hos dem med tungmetallackumulation.

Denatuering

Till skillnad från renewPro innehåller många andra vassleprodukter denatuerat protein, med restprodukter från osttillverkning som bas.

Denatuering innebär en begränsad förmåga att bevara den biologiska aktiviteten hos vassleprotein.

Mjölken genomgår en uppvärmningsprocess (ca 73° C), kemisk modifiering och pH-reglering för att göra ost. Varje av dessa steg denatuerar vassleproteinet.

De skadade proteinerna filtreras sedan ut och det som återstår är ett smalt spektra av de proteiner som överlevde ostprocessen.

Dessutom har de vitala proteinbundna fetterna försvunnit.

kalv

Gräsuppfödning

Vassleproteinet i RenewPro utvinns från friska kor som betat på naturliga gräsbeten fria från pesticider och andra kemikalier, och som inte har behandlats med hormoner.

Mjölken från gräsuppfödda kor har många gånger högre halt av CLA och rätt balans av essentiella fettsyror.

The journal Immunology reports:
”The bioactivity occurs through the ability of the protein concentrate to help replenish glutathione levels via continuous dietary provision of glutathione precursors, especially cysteine, during lymphocyte proliferation, thus supporting an optimal immune response. This process seems to not only increase intercellular levels of glutathione and precursors at the time of ingestion, but also builds up stores of these substances within the cells which lasts for a substantial post-ingestion time interval.” Fidelus RK, Tsan MF. GSH and lymphocyte activation: a function of aging and autoimmune disease. Immunology 61: 503-508, 1987.”

Läs mer om RenewPro vassleprotein